Sex månader före årsstämman är det dags att kalla samman för valberedningens arbete. Det är vanligtvis styrelsens ordförande som kallar samman valberedningen. Till valberedningen utser vanligtvis de tre största ägarna representanter. Det är inte ovanligt att styrelsens ordförande som ofta är adjungerad till valberedningen får administrera valberedningens arbete. På BOARDA har vi körschema, agenda för möten, förslag på protokoll samt mall på både instruktion till valberedningen och valberedningens motiverade yttrande. Reglerna för valberedningen styrs av svensk kod för bolagsstyrning som är en svensk självreglering så här gäller följ eller förklara. Här hittar du mer information om förberedelser inför tredje kvartalet.

Som aktieägare är det genom valberedningen du säkerställer en bra laguppställning i styrelsen.

jenny Rosberg, ROPA & BOARDA

För ägare och valberedningar i bolag noterade på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket.