Året närmar sig slut och nu gäller det att komma igång med arbete i ersättningsutskott för att planera dels en bra avslutning, dels en bra start. För ersättningsutskottet i styrelsen är det bra att ligga ett steg före. Det gäller ju att starta det nya året med rätt incitament från 1 januari. Uppgiften för ersättningsutskottet uppgift är att säkerställa att program för rörliga och fasta ersättningar stödjer affärsplan och mål. Som aktieägare gillar i alla fall jag att ledningen har aktier i de bolag jag investerar i. För arbete i ersättningsutskott är det bra att vara proaktiv och förbereda aktiebaserade incitamentsprogram i god tid före årsstämman. De behöver förankras hos stora ägare. På BOARDA hittar du vägledning och instruktion för ersättningsutskottet. Vi har också en bra modell för successionsplanering.

Använd rörliga ersättningar och aktiebaserade incitamentsprogram för att styra utvecklingen och bolagets mål, både finansiella och hållbarhetsmål

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

Arbetet i styrelser på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket.