När delårsrapporten för andra kvartalet är ute ligger fokus på avslutningen av tredje kvartalet, ledningens och styrelsens strategiarbete under hösten och riskanalys. Dags att se över affärsplanen, finansiella mål, prognos för helåret och sätta förutsättningarna för budget. Det passar bra att göra ledningens riskrapportering till styrelsen i samband med höstens strategimöte.

I vår digitala rådgivning hjälper vi dig planera styrelsens och ledningens år, här hittar du alla policies och instruktioner inklusive riskpolicy och riskrapport.

Jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För ledning och styrelse på Nasdaq, First North, First North Premier, NGM och Spotlight Stockmarket.