Här hittar du checklistor, mallar och vägledning kring nyckeltal för delårsrapport och bokslutskommuniké. Vad vill analytikerna läsa och se i din delårsrapport? Hur kan du använda Vd-ordet för att guida om utvecklingen och hur beskriver du den finansiella utvecklingen? Vi har jobbat igenom detaljerade körscheman för Cfo, revisionsutskott och styrelse för att effektivisera och underlätta arbetet med delårsrapport och bokslutskommuniké. Använd Vd-ordet för att berätta mer om vad som händer i bolaget och vilka affärer ni gör, investerare är nyfikna och vill förstå aktivitetsnivån. Aktivitet skapar aktivitet och det är smart att samla ihop IR-aktiviteterna kring rapportdagarna för delårsrapport och bokslutskommuniké. Om du gör delårsrapporten på både svenska och engelska så rekommenderar jag varmt att först göra klart den på ett språk för att därefter översätta. Att översätta går snabbt bara man har en version som är klar. När delårsrapporten är klar och har gått till styrelsen är det dags för att göra investerarpresentationen. Du hittar vägledning och guidance från start till publicering och presentation av din rapport i vår digitala rådgivning.

Försöka att hela tiden göra rapporterna lite bättre för att hjälpa dina investerare. Det kan handla om kvartalsvisa nyckeltal, rullande tolvmånaders siffror och mer.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

Vägledning för delårsrapport och bokslutskommuniké för Nasdaq, First North Premier, First North, NGM, Spotlight Stockmarket.