Ett stort ansvar ligger på ordförande i styrelsen i noterade bolag för utbildning av nya styrelseledamöter och årlig kunskapsuppdatering. Praxis och regelverk utvecklas löpande för aktiemarknaden. I vår digitala rådgivning går vi igenom praxis och uppdaterar hela tiden. Här hittar du till exempel alla situationer som kommer upp i börsernas disciplinnämnder. Använd BOARDA för hela styrelsen.

Den enda destinationen i Europa som växer är Bryssel brukar jag säga och med Bryssel växer regelverken och ny praxis utvecklas.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För ordförande och styrelseledamöter i noterade bolag på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket