Dags för bokslutskommuniké och utdelning, årets sista rapport då allt behöver vara rätt i resultat- och balansräkning inför årsredovisningen. Det är väldigt många fler investerare som läser delårsrapport och bokslutskommuniké än de som läser årsredovisning. Lägg krutet på Vd-ordet här istället för i årsredovisningen är ett bra tips. Och det går ju att återanvända precis som trenden är i sociala medier. I årets sista rapport ska styrelsens förslag till utdelning med.

Lägg krutet på Vd-ordet i bokslutskommuniké istället för i årsredovisningen då oändligt många fler investerare läser delårsrapporterna och bokslutskommuniké.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För Vd, Cfo och IR i noterade bolag Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket