I januari är det full fart med att färdigställa bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport för årsredovisningen. Det här är ju två rapporter och en del av årsredovisningen som egentligen går att göra klart under hösten. På BOARDA har vi vägledning kring svensk kod för bolagsstyrning och hållbarhetsarbetet i ledning och styrelse.

Börja inte nya året med jobb som kunde ha varit gjort före årsskiftet.

Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA

För IR, hållbarhetsansvarig och CFO i bolag noterade Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket