Det är många saker som behöver bli klara inför årsstämma. Arbetet börjar redan i tredje kvartalet och därefter uppdaterar du IR-webben löpande. På BOARDA hittar du vägledning, mallar och dokumentation för förberedelse, genomförande och uppföljning av årsstämma. Det är ju väldigt skönt att vi kan fortsätta med digitala årsstämmor ett år till.

Digitala årsstämmor och poströstning har verkligen förenklat årsstämmor på ett väldigt bra sätt tycker jag.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För ordförande, valberedning, CFO och IR i noterade bolag på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket