IR och investerare i New York i maj. Här var investerarna riktigt deppiga och frågan är väl om Manhattan återhämtar sig efter pandemin. På IGaming var det full rulle som vanligt. En sektor som står sig bra i nuvarande marknadsklimat värre är det för de amerikanska tech-bolagen. Jag tar med mig en mer negativ marknadssyn hem som jag berättar mer om i min videoblogg på ropa.

Rätt dystert hos de amerikanska investerarna.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För Vd, CFO och IR i noterade bolag på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket