Juni är en bra månad för strategiarbete och i år är det läge med beredskapsplanering i ledning och styrelse. Det är lite för många omvärldsfaktorer som rör sig samtidigt. I vår digitalrådgivning har vi uppdaterat avsnitt om beredskapsplanering. Här hittar du såklart allt du behöver för ledningens och styrelsens strategiarbete. Strategimötet i juni är ett bra tillfälle för Vd och Cfo att ankra affärsplan, finansiella mål och förutsättningar för budgetarbete under hösten. Här är det bra att uppdatera riskanalysen och riskrapporten. I år kan det vara läge med en beredskapsplanering.

Beredskapsplanering handlar om att ha en plan om det händer. Nu viktigare än någonsin.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För ordförande, vd, cfo och IR i noterade bolag på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket