Du hittar allt du behöver inför andra kvartalets rapport i vår digitalrådgivning. Planering och genomförande av arbete för CFO, Vd, revisionsutskott och styrelse. Gör en riktigt bra planering och förankra tidplan och process med hela styrelsen. Revisionsutskottsmöten och styrelsemöten mitt i sommaren brukar vara de kortaste mötena.

Gör det enkelt och effektivt för utskott och styrelse inför andra kvartalets rapport.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För Vd, Cfo och IR i noterade bolag på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket