Många investerare är avvaktande till aktiemarknaden just nu. Så här arbetar du proaktivt med IR? Det är längre ”sälj”-processer för att få in nya investerare. Det är bra att hålla nuvarande ägare uppdaterade. Jag brukar säga att det enda du vet om dina nuvarande aktieägare är att någon gång så kommer de att sälja. Därför är det viktigt att hela tiden arbeta med att bygga en pipeline av nya potentiella investerare och inte ta dina aktieägare för givet, så  kolla in avsnitten under IR. 

Det är många saker att tänka på för att avsluta 2023 och förbereda för nästa år; ta i mål 2023, utvärdering vd och styrelse, rörliga ersättningar, budget för nästa år, förberedelser beslut årsstämma ex. aktiebaserade incitamentprogram, mandat för riktad emission, ev. förslag utdelning, valberedningens arbete, riskrapportering i styrelsen och planering av årsbokslut mm. Logga in och häng med, aktuella avsnitt markerade i blått!

Det ska vara enklare att vara på börsen. 

jenny rosberg, ROPA & BOARDA