För styrelse 
Använd BOARDA för styrelsens årscykel för strategisk planering för ledning och styrelse. I avsnittet om styrelsens protokoll och dokumentation finns allt du behöver för det konstituerande mötet. Här hittar du förslag på protokoll, policies och instruktioner samlade i ett dokument. Och, använd certifieringen som årlig kunskapsuppdatering och utbildning för nya ledamöter. 

För VD, CFO och ledning
Använd BOARDAs strategiska workshops för att förbereda  inför styrelsens strategidag. Jag vill särskilt puffa för workshopen om prioriteringar på kort och lång sikt. Vilka initiativ, förändringar och projekt ger bäst finansiell effekt och har samtidigt högst sannolikhet att lyckas?

Det ska vara enklare på börsen.  

jenny rosberg, ropa & boarda