Vad händer på börsen?

Uppdatering om vad som händer på börsen och vägledning inför avslutning av 2023, finns i avsnitt inför kvartal 4 och webinar. Fondförvaltarna är lite mer positiva då svenska aktiefonder hade ett nettoinflöde av kapital i oktober och de får snart börja ett nytt år. Det är i alla fall min take-away efter att ha träffat ett flertal förvaltare i veckan. Flytten av kapital från småbolag till de mest omsatta aktierna gör att prissättning och kapitalanskaffning på börsen fortsatt är svår. Det visar sig väldigt tydligt i indexutvecklingen där OMXS30 med de 30 mest omsatta aktierna spelar i en egen division med en positiv utveckling i år på över 5 procent.  

Hållbarhetsrapportering

Du hittar en uppdatering om hållbarhetsrapportering i avsnittet ESG för ledning och styrelse.  En kund behövde en attest- och betalningsinstruktion på temat riskhantering och den ligger nu såklart tillgänglig för er alla. Så hör av dig om det är något som du saknar eller som du vill ha min rådgivning på.

Logga in och häng med!
Det ska vara enklare att vara på börsen.  

jenny rosberg, ROPA & BOARDA