Flera kunder är nu igång med den årliga styrelseutvärderingen. Den ingår i BOARDAs tjänst. Kontakta oss via mail om du vill använda BOARDAs elektroniska styrelseutvärdering. Den innehåller fjorton frågor med kommentarsfält och finns tillgänglig på svenska och engelska.

Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av dig om det är något du saknar för att få ”jobbet” gjort. | Hälsar Jenny Rosberg

P.S. Mer info finns på BOARDA.se under tema RISK och avsnitt [53] Styrelseutvärdering

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA.se

jenny rosberg