Nu är det ”fullt ös medvetslös” hos alla företagsledningar, årets första styrelsemöte är på gång, året ska avslutas och 2020 rullar igång med full fart.

För noterade bolag är det i bokslutskommunikén som förslag till utdelning kommuniceras första gången. Vad är ditt bolags långsiktiga strategi för utdelning? Ett bra och enkelt exempel på långsiktighet är Castellum (se sid 24 flerårsöversikt data per aktie), det stora fastighetsbolaget. För fastighetsbolag är utdelningen relativt enkel och förutsägbar. Många aktieägare gillar utdelning och de gillar en förutsägbarhet om utdelningen. Utdelningen ska inte bli någon överraskning. I Sverige börjar fler bolag använda utdelningen för att optimera kassa och kapitalanvändning. Det är nu vanligt bland fastighetsbolag och telekomoperatörer att dela ut mer än en gång om året. I en del branscher använder bolagen inlösenprogram istället för utdelning för att underlätta för ägare med utländska kapitalförsäkringar. En sektor som använder det löpande är exempelvis spelsektorn.

I tillväxtbolag, privata och noterade, behövs varenda krona för att finansiera tillväxtplanen, affärsplanen, så här gäller det att ha koll på kassan. Ett exempel på bolag som gick till börsen som tillväxtbolag är Stillfront med en utdelningspolicy att dela ut 50 procent där styrelsen 2018 förklarade att ingen utdelning föreslås för att behålla den finansiella flexibiliteten. Ett annat var Collector där aktieägarna nu får skjuta till nytt kapital.

INVESTMENT CASE | STRATEGI

  • Styrelsens årscykel – på agendan i februari
  • Intro finansiella mål
  • Fortsättning finansiella mål

RISK | STRUKTURKAPTIAL

  • Riskhantering finansiella risker – håll koll på kassan

INFORMATION | FÖRTROENDE

  • Förberedelser årsstämma
  • Genomförande årsstämma
  • Checklista innehåll delårsrapport
  • PR mall valberedningens förslag
  • PR mall kommuniké från årsstämma

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA

Jenny Rosberg