Det är ett intensivt första kvartal för ledningar och styrelser. Förra året ska avslutas och det nya ska komma igång bra.

I fokus denna vecka

Riskhantering

Corona-viruset följs på daglig basis. Det är för många företag för tidigt att veta om och hur det kommer att påverka 2020. Vissa bolag påverkas direkt, andra indirekt och sedan har vi bolag som inte påverkas alls till att börja med men kan komma att påverkas längre fram om Corona-viruset innebär förändrade omvärldsfaktorer. 

 • Identifiering av riskfaktorer | RISK
 • Riskhantering operationella risker | RISK
 • Riskpolicy | RISK
 • Riskhantering | RISK

Lansering nya produkter och tjänster

Sedan har vi lansering av nya produkter och tjänster som ska ut under första kvartalet för att kunna bidra med försäljningstillväxten för 2020. Då gäller det att få positioneringen och kommunikationen rätt, kolla gärna på:

 • Affärsplan, kunderbjudande, product market fit | STRATEGI

BOARDA.se topplistan från förra veckan

 • Inför årsstämman | INFORMATION
 • Checklista innehåll finansiell rapport | INFORMATION
 • Bolagsstyrningsrapport | INFORMATION
 • Hållbarhetsrapport | INFORMATION
 • Finansiella mål | STRATEGI
 • Hållbarhetsmål | STRATEGI

Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av dig om det är något du behöver hjälp med. Hälsn. Jenny

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA.

jenny Rosberg