Här kommer checklistan för inför fjärde kvartalet och årsskiftet. Vi dubbelkollar affärsplan, finansiella mål och att styrelsen har gjort jobbet med riskhantering, hållbarhet och bolagsstyrning. Se till att få med det ni inte har hunnit med tidigare i år till årets sista styrelsemöte. Vi lägger med basstegen för IR-planen i samma avsnitt. Du hittar veckans update i tema INFORMATION högst upp med hänvisningar till STRATEGI och RISK. 

Vi jobbar med kunddriven utveckling, hör av dig om det är något du saknar för att få ”jobbet” gjort. | Hälsar Jenny Rosberg

P.S. På RISK har vi uppdaterat riskpolicy och finanspolicy, nu på både svenska och engelska.

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA.

jenny rosberg