De allra flesta bolag är nu igenom rapporteringen för första kvartalet och årsstämmorna. Här kommer en snäll påminnelse om att:

  • Onboarda nya styrelseledamöter
  • Styrelsen årshjul och kalender
  • Plus, glöm inte uppdatera IR-webben

Vi har uppdaterat avsnittet om styrelsens årshjul och gjort går igenom checklistan efter årsstämman.

”Tänk om vi har har hittat ett nytt sätt att genomföra årsstämmor, ett bättre sätt för framförallt VD och CFO som stressat går från kvartalsrapport till stämma eller tvärtom. Det känns modernt, att lägga lite extra energi på kvartalspresentationerna med möjligheter för investerare att ställa frågor löpande under året än en gång om året på årsstämman? Det är ju VD-anförandet med frågor och svar som är höjdpunkten på en årsstämma. Jag kommer ihåg min första årsstämma i USA. Det var sju aktieägare närvarade i det Nasdaq-noterade bolaget 2011, väldigt långt från Berkshire och Warren Buffet stora event. Nu är det digitalt som gäller och då är det enkelt att öka tillgängligheten för investerare.

Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA

P.S. Här hittar du Warren Buffets brev till aktieägarna i Berkshire Hathaway.