Nu lanserar vi sommarens release på BOARDA.se med över 90 avsnitt live – audio/video, coachning, vägledning, mallar och dokumentation –  för företagsledare och styrelser i aktiemarknaden. 

ROPAs digitala tjänst BOARDA är skräddarsydd för företagsledningar och styrelser i aktiemarknaden. Fokus ligger på att utveckla och genomföra agendan för ledningen och styrelsen och täcker alla viktiga områden; strategi, affärsutveckling, strategisk planering, intern kontroll och styrning, riskhantering, dokumentation, finansiell rapportering, investerarrelationer och informationsgivning.

“Jag brinner för att hjälpa småbolagen att bli framgångsrika i aktiemarknaden. På BOARDA har vi samlat allt du behöver digitalt för det löpande arbetet i ledningen och styrelsen. Det är nästan som att ha en “egen rådgivare”

Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA