Nu har vi uppdaterat körschemat inför delårsrapport för första kvartalet. Det är många saker som ska göras parallellt när det är dags att förbereda för första kvartalets finansiella rapport och genomföra årsstämman samtidigt som Covid-19 pandemin pågår. Vi har uppdaterat körschemat på BOARDA.

Vi går igenom checklistan för att hjälpa dig att hålla ihop finansiell rapportering, årsstämman mitt i COVID-19 pandemin.

Jenny rosberg, ROPA