Inför Q1: Viktiga uppdateringar och tips för Finansiella Rapporter

Hej alla VD:ar, CFO:er, styrelsemedlemmar och IR-proffs,

Nu när vi närmar oss slutet av första kvartalet är det dags att förbereda sig för kommande finansiella rapporter och årsstämman. Här är några viktiga punkter och uppdateringar som kan hjälpa er att navigera genom den här perioden på ett effektivt sätt.

Inför Q1: Uppdatering finansiella rapporter

Det är dags att se över er strategi inför de finansiella rapporterna för första kvartalet. Säkerställ att alla nyckeltal är uppdaterade och att ni är redo att kommunicera bolagets prestationer tydligt och effektivt.

Webinars: Senaste från januari och februari

Vi har haft flera informativa webinars under januari och februari som ni kan ta del av, inklusive sessioner om IT-säkerhet och förberedelser inför årsstämman. Missa inte dessa värdefulla resurser!

Årscykeln och styrelsens Agenda

Gå igenom årscykeln och sätt planen för året efter årsstämman, särskilt om ni har nya styrelseledamöter. En välplanerad årscykel kan hjälpa styrelsen att hålla fokus och arbeta mer effektivt.

Equity Story: Varför ska jag köpa din aktie?

En stark Equity Story är avgörande för att attrahera och behålla investerare. Se till att inkludera en översyn av bolagets equity story i ert strategiarbete för att tydligt kommunicera varför investerare ska köpa och behålla era aktier.

Nyckeltal: Förstå och förklara ditt bolags utveckling

Identifiera de tre nyckeltal som bäst hjälper investerare att förstå ert bolags utveckling. Att kommunicera rätt nyckeltal kan göra stor skillnad i hur ert bolag uppfattas av marknaden.

Affärsplan och Finansiella Mål: Uppdatering eller ändring?

Behöver era finansiella mål uppdateras eller ändras? Gå igenom affärsplanen och säkerställ att de finansiella målen fortfarande är relevanta och realistiska. Justera dem vid behov för att bättre spegla bolagets riktning och strategi.

Finansiella Rapporter: Vad vill analytikerna läsa?

Fundera på om det finns något som ni vill förbättra i era delårsrapporter. Exempelvis kan ni överväga att inkludera mer detaljerad information om nyckeltal, kvartalsvis information, mer ingående beskrivningar av verksamheten eller en ny design som gör rapporterna mer tillgängliga och lättlästa.

Förberedelser inför årsstämman: Guidance och Checklista

Dubbelkolla alla förberedelser inför årsstämman. Använd vår guidance och checklista för att säkerställa att ni inte missar några viktiga punkter.

Bolagets Policies: Så här hänger de ihop och kompletteringar

Se över vilka policies som ert bolag har på plats och om det finns behov av att komplettera med nya. En sammanhängande policystruktur kan bidra till en starkare bolagsstyrning.

Styrelsens protokoll och dokumentation

Här hittar ni förslag på protokoll för det konstituerande mötet samt alla relevanta policies och instruktioner. Att ha tydlig och korrekt dokumentation är avgörande för en effektiv styrelse.

Riskrapport: Prioritera och hantera Risker

Lägg in riskanalysen på styrelsens agenda två gånger om året. Planera tid för att prioritera och beskriva riskerna samt diskutera hur de bäst kan hanteras.

Riskhantering: Operationella och Finansiella Risker

Beskriv och hantera operationella och finansiella risker. Genom att ha en klar bild av de olika riskerna och hur de ska hanteras kan ni bättre förbereda er för oväntade händelser.

Med dessa uppdateringar och tips hoppas vi att ni är väl förberedda för första kvartalet och det kommande året. Lycka till med förberedelserna och tveka inte att höra av er om ni behöver ytterligare vägledning.

hälsn. Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA