Nya speciella situationer och IR-tips

Vi har också identifierat några nya speciella situationer som kan påverka er verksamhet. Dessutom delar vi med oss av värdefulla IR-tips för att förbättra er kommunikation med investerare och andra intressenter.

Vägledning och mallar för valberedningen

Om ni behöver hjälpa valberedningen med dokumentation hittar ni vägledning och mallar på vår plattform. Dessa verktyg är utformade för att göra processen så smidig och effektiv som möjligt.

Planera inför årets strategimöte

Ett tips är att i god tid planera inför strategimötet för att säkerställa att affärsplanen, equity story och de finansiella målen är tydliga och genomarbetade. Använd vårt årshjul och skapa ett körschema för året om ni inte redan har gjort det.

Det är som alltid många bollar i luften så här års, men tillsammans kan vi göra 2024 till ett framgångsrikt år. Lycka till med förberedelserna inför årsstämman. Du hittar allt du behöver med vår digitala rådgivning på BOARDA.