• Strategi – affärsplan med checklista på konkurrenskraft och skalbarhet
  • Riskrapport tills styrelsen
  • Pressmeddelande mall ny order

Vi jobbar med kunddriven utveckling och har mer än 75 avsnitt live på BOARDA. Digital rådgivning från ROPA med kapitalmarknadens perspektiv på strategi, risk och information. 

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA.se

jenny rosberg