• Förberedelse för notering
  • Riskpolicy
  • Vi går igenom och guidar om MAR och Finansinspektionens frågor och svar om insiderinformation

Vi jobbar med kunddriven utveckling och har mer än 75 avsnitt live på BOARDA. Digital rådgivning från ROPA med kapitalmarknadens perspektiv på strategi, risk och information. 

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA.

jenny rosberg