• Styrelsens och ledningens successionsplanering
  • Riskhantering operativa risker
  • Checklista vinstvarning – MAR

Vi jobbar med kunddriven utveckling och har mer än 75 avsnitt live på BOARDA. Digital rådgivning från ROPA med kapitalmarknadens perspektiv på strategi, risk och information. | Hälsar Jenny Rosberg

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA.

jenny rosberg