• Vägledning finansiella mål, vi fortsätter vår digitala rådgivning om finansiella mål.
  • Här hittar du mallen för information till styrelsen
  • Och, så går vi igenom körschemat för finansiell rapport, delårsrapport!

Vi jobbar med kunddriven utveckling och har mer än 75 avsnitt live på BOARDA. Digital rådgivning från ROPA med kapitalmarknadens perspektiv på strategi, risk och information. | Hälsar Jenny Rosberg

Blogginlägg från BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA.