Ett år in i pandemin och i år är praxis poströstning på årets stämmer. Det är skönt tycker många ledningar och styrelser. Du hittar vägledning och checkslistor för förberedelse och genomförande av årsstämma på BOARDA.se och ta hjälp av din legala rådgivare för att få kallelse och poströstsedel rätt. Kom ihåg att hela kallelsen ska offentliggöras i pressmeddelandet som ska skickas ut före annonsmanus skickas till Post och Inrikes Tidningar och kortannons till dagstidning.

Bjud gärna in till en digital presentation i samband med presentation av första kvartalets rapport. Många bolag väljer att erbjuda aktieägare att skicka in frågor via mail för att publicera frågor och svar inför årsstämman.

BOARDA.se får du hjälp