Nu har vi gjort ett nytt avsnitt om finansiella nyckeltal i vår digitalrådgivning. Som gammal finansanalytiker så utgår jag såklart från finansanalytikernas rekommendationer. Det är tillbaka till verkligheten, fokus på lönsamhet, kassaflöde, vinst per aktie, rörelsekapital och skuldsättning.

Fokus hos investerarna ligger på lönsamhet, kassaflöde, vinst per aktie och utdelning. Det är lite tillbaka till verkligheten som den brukade vara.

jenny rosberg, ROPA & BOARDA

För CFO och IR i noterade bolag på Nasdaq, First North Premier, First North, NGM och Spotlight Stockmarket