Det är dags att sätta punkt för 2022 och blicka framåt så här kommer tre tips för Vd, Cfo och styrelse. Därför passar jag på att dela topplistorna från Boarda. Du hittar dem här nedanför. Totalt utvecklade och producerade vi fler än 20 nya avsnitt samtidigt som vi förbättrade cirka 50 avsnitt. Du har just nu 115 avsnitt i din digitaltjänst. Så vilka är mina tre tips för 2023?

 1. Avsluta 2022 så fort som möjligt och sätt fokus på 2023 – vad går att snabba upp i år och kanske framförallt inför nästa år? 
 2. Kolla in topplistorna från 2022 på BOARDA.se för att få inspiration och logga in! 
 3. Om det är något du saknar, hör av dig, så ser jag till att få med det i nästa uppdatering.
Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA

STRATEGISK PLANERING

FINANSIELL RAPPORTERING

INSIDERINFORMATION MAR

BOLAGSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

 1. Så här hänger företagets policies ihop [11]
 2. Förberedelser årsstämma | Guidance & checklista [9]
 3. Valberedningens arbete, dokumentation och förslag [112]

RISKHANTERING

 1. Visselblåspolicy & rapporteringskanal SWE & ENG [47]
 2. Riskpolicy | Guidance och mall [14]
 3. Finanspolicy [23]

INVESTOR RELATIONS¨

 1. Digital presentation | Vad driver värdet på din aktie? [96]
 2. Effektiva IR-aktiviteter & Investor Targeting [109]
 3. Finansiella rapporter | Vad vill analytikerna läsa? [110]