Varför är det så många RÄTTELSER av pressmeddelanden?

Vi har alla tänkt tanken, vad händer om det blir fel? Det snabba svaret är att det är bara att göra om och att göra rätt. Här kommer vi att utveckla svaret på den frågan för att hjälpa dig att förstå varför det lätt kan bli fel och hjälpa dig att göra rätt från början.

Vad är regulatoriska pressmeddelanden?

I ett noterat bolag så skriver man flera olika typer av pressmeddelanden. Vi har vanliga företagsnyheter,  marknadsföring och vi har regulatoriska pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden är obligatorisk informationsgivning för noterade bolag. De allra flesta noterade bolag i Sverige är noterade på MTF-marknader. De är Nasdaq First North Growth Market inklusive Premier segmentet, NGM Nordic och Spotlight Stockmarket. På MTF-marknaderna kan vi dela in regulatoriska pressmeddelanden i insiderinformation och inte insiderinformation.

Insiderinformation eller inte insiderinformation?

Inom hela EU infördes 2016 det s.k. MAR-regelverket som på svenska är implementerat i lagstiftningen som Marknadsmissbruksdirektivet. Inom hela EU hanterar och distribuerar alla noterade bolag pressmeddelande med insiderinformation lika. Insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. Det är regulatorisk information som är insiderinformation. Pressmeddelandet ska innehålla en MAR-etikett. Pressmeddelanden med MAR-etikett distribueras till den svenska Finansinspektionen och lagras i en gemensam Europeisk databas.

Är bokslutskommunikéen och delårsrapporten insiderinformation?

Här ger Finansinspektionen vägledning [länk] och det är såklart en bedömningsfråga. Vanligtvis hanteras finansiella rapporter som insiderinformation. Det är därför de allra flesta pressmeddelanden med bokslutskommuniké och delårsrapporter har en MAR-etikett. Andra vanliga exempel på insiderinformation är stora ordrar, förvärv av bolag och förändringar på exempelvis Vd-posten. 

När ska MAR-etiketten inte användas?

För regulatoriska pressmeddelanden som inte är insiderinformation ska MAR-etiketten inte användas. Det är den lokala handelsplatsen som har kompletterat det europeiska regelverket för informationsgivning med lokalt regelverk för att säkerställa att investerarna får relevant information. Exempel på regulatorisk information som baseras på handelsplatsens regelverk är offentliggörande av årsredovisning, kallelse till årsstämma, förändringar i styrelse och ledning som inte bedöms utgöra insiderinformation. På dessa pressmeddelanden ska inte MAR-etiketten användas. 

Vad är skillnaden för bolag på reglerad marknad och MTF-marknad?

För bolag på den reglerade marknaden finns det mer reglering än Marknadsmissbruksdirektivet. Bolag som är noterade på reglerad marknad har ytterligare en kategori av regulatoriska pressmeddelanden. Det är information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Ett exempel på pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument är pressmeddelande om det har varit förändring av antalet aktier under månaden, exempelvis om bolaget gjort en nyemission. Det pressmeddelandet ska skickas sista handelsdagen i månaden. Då pressmeddelandet referera till lagen om handel med finansiella instrument. 

Hur bråttom är det att skicka pressmeddelandet?

För insiderinformation är det bråttom och för all regulatorisk information gäller att pressmeddelande ska skickas ut så snart som möjligt. Enligt regelverket för insiderinformation går det att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation om tre kriterier uppfylls. 

Regulatoriska pressmeddelanden ska inte innehålla marknadsföring. Därför är det smart att jobba med mallar för exempelvis ny order och offentlig upphandling. 

Hur gör jag om jag vill marknadsföra avtalet tillsammans med min nya kund?

Om avtalet är insiderinformation så säkerställ att du har korrekt information på pressmeddelandet och MAR-etikett. Här är hastighet viktigt, att distribuera.

I nästa steg kan du utveckla samarbetet med citat från kund och marknadsföring av avtalet. Då gör du det i ett vanligt pressmeddelande som inte är regulatoriskt. Investerare är alltid intresserade av vad som händer i företaget och är intresserad av mer information än bara den regulatoriska informationen. Pressmeddelande är informationsbärare till investerarna direkt, via media och bankernas plattformar. 

Översättning och fel?

Sverige är ett litet land och aktiemarknaden är global eller i alla fall europeisk. Investerare från USA och Asien investerar via sina fonder som är baserade i Europa. Våra svenska bolag driver ofta verksamhet utanför Sverige och i Norden brukar vi ha “bad english” som företagsspråk. Därför skickar vi ofta pressmeddelande på både svenska och engelska. Översättare brukar säga att en översättning blir aldrig bättre än originalet. Det stämmer såklart men när det gäller regulatoriska pressmeddelande så går hastighet före språklig finess. Det kan lätt bli fel i översättningar av termer och ord som inte matchar riktigt mellan engelska och svenska. Därför händer det att exempelvis engelska versionen behöver korrigeras. Då gör du en rättelse av den engelska versionen. Det kan vara bra att markera vilket pressmeddelande som är en översättning så att läsare förstår om det är det engelska eller svenska pressmeddelandet som är originalet. Gör tydligt vilket pressmeddelande som är original och den version som gäller.

För bolag noterade på reglerad marknad

Det finns fler regelverk som träffar bolag som är noterade på reglerad marknad bl.a. lagen om handel med finansiella instrument. Därför behöver bolag på reglerad marknad markera vilka pressmeddelanden som är informationsgivning enligt det regelverket. Exempel på informationsgivning enligt lagen för handel med finansiella instrument är ökning och minskning av antalet aktier samt förvärv av egna aktier. Det är i lagen om handel med finansiella instrument som flaggningsreglerna finns.

Rättelse av pressmeddelande

Om det blir fel, gör om och gör rätt. Skriv RÄTTELSE med stora bokstäver framför rubriken på pressmeddelandet och skicka om. För att underlätta för läsaren så hjälper det att markera vilken text som är uppdaterad ex. genom att använda kursiv stil.

BOARDA.se hittar du mallar till pressmeddelande för noterade bolag, mallar för insiderinformation, mallar för regulatoriska nyheter och mallar för affärsdrivande kommunikation.

Kontakta din pressmeddelandedistributör så kommer du att få bra hjälp:

ViaTT, Cision, MFN, Bequoted

Ibland är det bara att göra om och göra rätt.

Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA