Spotlight Academy är ett digitalt samarbete mellan Spotlight Stock Market och digitaltjänsten BOARDA.se. Den digitala akademin som utbildar och vägleder noterade bolag för att underlätta för företagsledningar och styrelser lanserades i juni 2020.

“På Spotlight vill vi skapa förutsättningar för våra bolag att bli framgångsrika i aktiemarknaden och erbjuder löpande uppdatering, information och vägledning på vår digitala akademi, Spotlight Academy, ett samarbete med BOARDA.se. Vi upplever att ledande befattningshavare och styrelseledamöter gärna vill få en årlig uppdatering och utbildning och lanserar nu ett digitalt certifieringsprogram på Spotlight Academy. Man skulle kunna säga att vi har ett “all-inclusive” erbjudande för tillväxtbolag med distribution av  pressmeddelanden, elektronisk loggbok för hantering av insiderinformation, analystäckning och Spotlight Academy”, kommenterar Emelie Jarnesten, Head of Business Operations, Spotlight Stock Market.

Praxis i aktiemarknaden och regelverk förändras, med en digital akademi kan Spotlight  Stock Market, snabbt och enkelt hålla styrelser och ledande befattningshavare i noterade bolag uppdaterade och ge vägledning. På Spotlight Academy finns fler än 100 avsnitt live med vägledning, mallar och dokumentation för den strategiska planeringen, riskhantering och informationsgivning. I det nya certifieringsprogrammet certifierar vi årligen styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MAR-regelverket och informationsgivning på börsen.

kommenterar jenny rosberg, vd och grundare ropa & BOARDA