Handelsvolymer börsen

Jag hade hoppats att handelsvolymerna skulle återhämta sig i augusti. Så blev det inte, just nu fungerar börsen riktigt dåligt. På bilden nedan ser du utvecklingen av handelsvolymer på Nasdaq First North. Vad är det som händer? Flera faktorer samtidigt såklart, internationella investerare flyttar till mer likvida marknader med säkrare valutor, svenska institutionerna sitter med många probleminnehav och är mycket försiktiga och selektiva med nyinvesteringar. Det gäller också flera aktiva privatinvesterare och family offices. Institutionella investerare brukar säga att de vill kunna köpa och sälja sina innehav på fem dagar över börsen men det fungerar dåligt idag oavsett lista. Samtidigt så finns det ju enkel avkastning att hämta i räntemarknaden. 

Noterade bolag

För de allra flesta noterade bolag så innebär detta att det just nu inte går att köpa och sälja lite större poster av aktier över börsen dvs köpare och säljare behöver hitta varandra utanför börsen. De avslut som sker blir då vanligtvis inte till börskurs utan med rabatt. Så vad är då värdet på ett noterat bolag om bolaget har ex. 500 000 aktier? Senast betalt för 100 aktie på börsen eller senast betalt för 10 000 akter vid sidan om börsen? Jag hoppas att vi ser aktiviteten komma tillbaka nu i september, både noterade bolag och pensionssparare behöver det.

Certifiering personer i ledande ställning PDMR PLS

Jag vill passa på att tipsa om certifieringsutbildningen för styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Videon som ligger där är en bra genomgång för nya ledamöter nu när hösten drar igång och det är hög aktivitet hos ledningar och styrelser. Hör av dig om du vill att vi onboardar fler av dina styrelseledamöter, ingår. Nedan har jag markerat flera andra bra avsnitt för ledning och styrelse som är bra för att slippa använda för mycket tid för att diskutera bedömning av insiderfrågor, passar perfekt för onboarding och årliga utbildningen.

Valberedning

Vi har fått in frågor om valberedningsarbete och enligt koden så ska valberedningen utses senast sex månader före årsstämman. Information om valberedningen ska då finnas på bolagets hemsida. Vi har såklart alla guider du behöver för din valberedning, se markerade avsnitt i mörkare blått. Och vi är på väg mot att avsluta tredje kvartalet, du hittar to-dos i avsnittet inför tredje kvartalet.

Logga in och häng med! Det ska vara enklare att vara på börsen.

Jenny ROSBERG, ROPA & BOARDA