Inför rapportsäsong och vinstvarningar – här i Sverige har vi en god sed att inte arbeta med kortsiktig guidning medan övriga länder i Europa har som praxis precis som i USA att guida på kort sikt. Här i Sverige arbetar vi med finansiella mål på medellång och lång sikt, ledningens och styrelsens ambition. Därför blir det ju lite svårare med bedömningsfrågorna och vad VD skriver i VD-ordet i delårsrapporterna blir extra viktigt. Det är ju den kortsiktiga guidning på aktivitetsnivå som vi har i marknaden. I vår digitalrådgivning har vi uppdaterat med senaste praxis kring vinstvarningar. Du hitter fler än 100 avsnitt rådgivning för ledning och styrelse i börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm, First North, NGM och Spotlight Stock Market. ESMA kommer att sätta standarden för Europe, här hittar du mer information om vägledning från ESMA.

Frågan är vad som är bäst för investerarna? Kortsiktig finansiell guidning för innevarande år eller finansiella mål på medellång sikt?

Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA