Nu är det snart dags att stänga andra kvartalet och avsluta årets första sex månader. Det har varit ett annorlunda andra kvartal för många företag. Här hittar du checklistan inför delårsrapporten och ett uppdaterat körschema.

Uppskjutande offentliggörande av insiderinformation?

Så här gör du om du hamnar i en situation där det fungerar att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation, exempelvis finansiell rapport. Anna Jansson, från Övervakningen på Spotlight Stock Market går igenom vad som gäller.

För bolagen på Spotlight Stock Market ingår Spotlight Academy med BOARDA.se.

Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA