Kinnevik, Pressmeddelande

Q4 PR KINV | Investerar 0,9 Mdkr i Mathem

“Jag är stolt över vår investering i MatHem, den tredje i den nordiska matsektorn. Mat är en sektor med enorm potential givet att den står för en så stor del av hushållens utgifter. Köpmönsterna är attraktiva där konsumenter handlar ofta och med ett högt genomsnittligt ordervärde. MatHem har byggt ett starkt varumärke och nyligen lanserat en uppdaterad plattform som ger företaget en stark position för att fortsätta att ta marknadsandelar när den digitala omställningen accelererar inom livsmedelsbranschen. “

Georgi Ganev, VD Kinnevik

Kinnevik åtar sig att investera 0,9 Mdkr i MatHem och blir största ägare med en ägarandel på 38%

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) annonserade idag att bolaget har åtagit sig att investera 0,9 miljarder i MatHem, Sveriges ledande oberoende onlinebaserade matbutik, i en kombination av 0,4 Mdkr i nya och 0,5 Mdkr i befintliga aktier för en ägarandel om 38%.

De nordiska länderna har länge setts som ledare inom innovation, digital transformation och teknisk utveckling med världsledande bredbandshastigheter, hög mobilpenetration, samt en bevisad förmåga av att skapa framgångsrika bolag med det högsta antalet ‘unicorns’ per capita i världen det senaste deceniet. Inom vissa områden har dock de nordiska länderna halkat efter de verkliga innovatörerna.

Mat är ett sådant område, men vi tror att sektorn kommer att genomgå större förändringar under de kommande tio åren än vad som har varit fallet de senaste hundra. Den starkaste trenden är skiftet från offline till online, och med vår förståelse av e-handel och den digitala konsumenten vill vi driva detta skifte.

Fördelarna för konsumenten med att handla mat på nätet är betydande. Onlinemodellen möjliggör stora tidsbesparingar genom att ta bort restid till och från butiker samt tid som tillbringas i butiken. I dagens samhälle är tid en knapp resurs, och möjligheten att hjälpa kunderna spara tid kommer att bli en allt viktigare del av ett företags kunderbjudande. Mat kan också vara ett uttryck för en persons identitet, övertygelse och önskemål, samt ett verktyg för att hantera välbefinnande. E-handel av mat ger kunden både ett bredare och djupare sortiment samt fräschare mat, eftersom antalet steg i värdekedjan reduceras. Online-modellen kan också bidra till att minska belastningen på vår planet genom att minska avfall genom bättre resurshantering samt genom att optimera transporter.

MatHem är Sveriges ledande oberoende onlinebaserade matbutik och når mer än hälften av Sveriges hushåll med ett starkt varumärke som byggts under de senaste tio åren. MatHem omsatte cirka 1,5 Mdkr under 2018 och genomförde över en miljon leveranser, något som visar på det strategiska värdet i en renodlad digital plattform med återkommande och regelbundna leveranser direkt till människors hem. MatHems partnerskap med Clas Ohlson är ett första steg mot att effektivt utnyttja plattformen för att leverera ytterligare produkter och tjänster utöver företagets egna sortiment.

Läs mer om vår vision för livsmedelssektorn i Kinnevik på www.kinnevik.com

Georgi Ganev, VD för Kinnevik, kommenterade:

“Jag är stolt över vår investering i MatHem, den tredje i den nordiska matsektorn. Mat är en sektor med enorm potential givet att den står för en så stor del av hushållens utgifter. Köpmönsterna är attraktiva där konsumenter handlar ofta och med ett högt genomsnittligt ordervärde. MatHem har byggt ett starkt varumärke och nyligen lanserat en uppdaterad plattform som ger företaget en stark position för att fortsätta att ta marknadsandelar när den digitala omställningen accelererar inom livsmedelsbranschen. “

Tomas Kull, VD för MatHem, tillade:

“MatHem är redo att ta nästa steg i sin tillväxtresa och med Kinneviks historia av att bygga framgångsrika digitala varumärken och dess inblick i den digitala konsumenten tror jag att vi har hittat den perfekta partnern. Vår starka relation med våra kunder är utgångspunkten när vi utvecklar vårt sortiment och säkrar en komplett kundupplevelse för att driva tillväxt framöver. “

LÄNK TILL PRESSMEDDELANDE

Transaktionens slutförande är villkorat av sedvanliga godkännanden från tillsynsmyndigheter och förväntas ske under första kvartalet 2019.

Kommentera

Tema av Anders Norén