Kinnevik, Pressmeddelande

Q2 PR KINV | Dubbelångrar sig

Den 3 juni 2019 meddelade Kinnevik sin avsikt att genomföra en transaktion bestående av ett publikt erbjudande av 11,0 miljoner aktier i Millicom och en efterföljande utdelning av Kinneviks resterande innehav. Kinnevik anser dock att nuvarande marknadsförhållanden medför att en transaktion i två steg inte kan genomföras på villkor som Kinnevik finner tillräckligt attraktiva för dess aktieägare. Kinnevik har därför beslutat att dra tillbaka erbjudandet, och följaktligen är Kinneviks meddelade justering av sin utdelningspolicy återkallad.

GEorgi ganev, VD

LÄNK TILL HELA PRESSMEDDELANDET

Kommentera

Tema av Anders Norén