Kinnevik, Pressmeddelande

Q2 PR KINV | Ändrar utdelningspolicy

Med anledning och villkorat av ett framgångsrikt genomförande av den tilltänkta förändringen av Kinneviks portfölj har Kinnevik beslutat att justera sin utdelningspolicy för 2020 och framåt. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med erhållna utdelningar från portföljbolagen och det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik betala en årlig utdelning motsvarande de ordinarie utdelningar som erhålls från portföljbolagen. Vidare kommer Kinnevik betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten till aktieägarna.

GEORGI GANEV, VD

LÄNK TILL HELA PRESSMEDDELANDET

Kommentera

Tema av Anders Norén