Finansiella rapporter, Kinnevik

Q2 18 KINV | Omvälvande förändringar

Makrosignaler

 • Digital omställning och bättre valmöjligheter för konsumenten
 • Investerar i betalningsplattform för patientfakturering i USA – fokus finansiella tjänster och hälsovård
 • Investerar i tjänst för SME administration och logistikplattform för e-handel
 • Delar ut MTG och NENT för att genomföra fusionen mellan Tele2 och Comhem

Under andra kvartalet tillkännagav vi omvälvande förändringar i våra noterade innehav samt nya investeringar i tre spännande onoterade bolag inom våra fokusområden”, kommenterar Georgi Ganev, VD Kinnevik

Sektorer och bolag som kommenteras

 • Finansiella tjänster
 • Hälsovård
 • E-handel
 • Tele 2 och Comhem fusion
 • Utdelning MTG och Nent
 • Qliro – tre bolag på egna meriter
 • Notering av Home24

Börsnoterade innehav

Zalando, Millicom, Tele2, Qliro, Home24

HELA VD-KOMMENTAREN | UTDRAG FRÅN DELÅRSRAPPORT

Kära aktieägare,
Kinnevik har en lång erfarenhet och framgångsrik historik som ägare och bolagsbyggare, och det är vår vision att förbättra människors liv genom att erbjuda mer och bättre valmöjligheter. I den snabbt föränderliga värld vi lever i är det lätt att glömma att för drygt 30 år sedan var konsumenter över hela världen långt mer begränsade i valet av hur man handlade, vad man tittade på och hur man kommunicerade med varandra. För att inte tala om val av finansiell rådgivning och tillgång till hälsovård. Genom att bygga och stå bakom företag som Zalando,
MTG, Tele2, Betterment och livongo, har Kinnevik bidragit till den digital omställningen och förbättrat valmöjligheterna för konsumenterna. Att realisera vår vision och driva aktieägarvärde kräver att vi är flexibla, och under
andra kvartalet tillkännagav vi omvälvande förändringar i våra noterade innehav samt nya investeringar i tre spännande onoterade bolag inom våra fokusområden.

ATT VARA EN AKTIV ÄGARE
Kinneviks strategi bygger på aktivt ägande, vilket kräver
flexibilitet och förmågan att förändra oss för att leverera på
vår långsiktiga vision.
När vi tillkännagav vårt stöd av fusionen mellan Tele2 och Com
Hem i januari åtog vi oss också att, vid behov, implementera
konkurrensfrämjande åtgärder för att möjliggöra fus
ionen.
För att uppfylla detta åtagande föreslog Kinneviks styrelse en
utdelning av Kinneviks aktier i MTG till aktieägarna i mitten
av augusti. En extra bolagsstämma hölls i mitten av juli där
aktieägarna gav sitt stöd till förslaget.

Utöver att underlätta den Europeiska kommissionens godkännande av fusionen mellan Tele2 och Com Hem, kommer utdelningen att ge Kinneviks aktieägare en extra värdeöverföring om totalt cirka 4,3 Mdkr, eller 16 kr per Kinnevik-aktie.
Utdelningen ger också våra aktieägare möjlighet att bli direkta
aktieägare i MTG och Nordic Entertainment Group efter den
pågående delningen av MTG, två företag som jag tror har
mycket attraktiva kunderbjudanden och möjligheter.

Som den största ägaren till Qliro Group står Kinnevik bakom
bolagets strategiska beslut att fokusera på att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre helt
självständiga bolag. Vi delar Qliro Groups uppfattning att
de tre företagen har börjat nå tillräcklig storlek för att kunna
utvecklas vidare på egen hand, och att detta skapar de bästa
förutsättningarna för att stärka deras konkurrensk
raft.

Home24, den europeiska e-handelsaktören inom möbler och
heminredning som Kinnevik investerade i 2011, noterades
på Frankfurtbörsen i juni. Företaget har under de senaste
åren förbättrat sitt kunderbjudande vilket medfört en ökad
försäljning. Noteringen ådrog stort intresse bland investerare
och övertecknades flera gånger om, vilket ledde till en värdeökning om 0,7 Mdkr för Kinnevik under kvartalet . Kinnevik förblir en stor ägare med 12% av aktierna efter noteringen.

ACCELERERA DEN ONOTERADE PORTFÖLJEN
Att driva tillväxt och värde i vår onoterade portfölj är en viktig
strategisk prioritet, och under årets första sex månader har vi
ökat aktiviteten inom vår investeringsverksamhet. Förutom
investeringen i Budbee i april, som vi meddelade i vår förra

kvartalsrapport, har vi lagt till två nya bolag till vår onoterade
portfölj under andra kvartalet, Pleo och Cedar. Båda är bra
exempel på att förverkliga vår mission att bygga digitala bolag
som tillgodoser konsumentens väsentliga vardagsbehov.

Vi investerade 67 Mkr för en 13% andel i Pleo som är baserat
i Danmark. Pleo erbjuder smarta betalkort till anställda, och
har utvecklat ett nytt sätt att hantera företagens administrationskostnad
er, vilket ger företaget full kontroll över utläggen.
Genom ny teknik reducerar Pleo administrativ komplexitet,
eliminerar utläggsrapporter och förenklar bokföringen.

Vi investerade 141 Mkr för en 8% andel i Cedar, vår tredje
investering inom hälsovård
. Cedar, baserat i New York, har
utvecklat en betalningsplattform för patientfakturering som
använder maskininlärning och datavetenskap för att generera en personlig lösning för kontakt, betalningsplan och
betalningsmetod för varje patient.
Sjukvårdsorganisationer
använder plattformen för att hantera patientkontakter, kontrollera betalningar och följa viktiga nyckeltal.

RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET
Kinneviks substansvärde ökade med 3 procent till 96,4 Mdkr,
eller 350 kronor per aktie, främst drivet av värdeökningar i
Zalando och Tele2. Värdet på våra onoterade innehav ökade
något under kvartalet till 12,6 Mdkr. Den 19 juli hade Kinneviks
substansvärde ökat med 2,3 Mdkr till 98,7 Mdkr eller 359 kr
per aktie. Kinnevik avslutade kvartalet med en nettoskuld om
2,9 Mdkr vilket motsvarar en belåningsgrad om 3 procent.

AVSLUTANDE KOMMENTAR
I mitt jobb utmanas jag dagligen av de duktiga entreprenörerna och anställda i våra bolag. Vi är förväntansfulla över att få följa med Budbee, Pleo och Cedar på resan, och över att fortsätta att stödja våra nuvarande investeringar som spänner över större bolag som Zalando till nyare utmanare som
Livongo.
Jag vill tacka er, våra aktieägare, för ert stöd och
passa på att önska er en härlig sommar!

Georgi Ganev
Verkställande direktör

LÄNK TILL DELÅRSRAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén