Latour, Pressmeddelande

Q1 PR LATO | Johan Hjertonsson in i styrelse

Vårt favoritbolag byter från gammal favorit, Jan Svensson, till ny favorit, Johan Hjertonsson. “Big thank you” till Jan och “Ready-Set-Go” till Johan. Kvalitet är kvalitet, “you got it”.

Earna vågar köpa lite mer

Valberedningens förslag rörande styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av åtta stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström, Carl Douglas, Eric Douglas, Anders Böös, Mariana Burenstam Linder och Lena Olving omväljs som ledamöter i styrelsen samt att Joakim Rosengren och Johan Hjertonsson väljs som nya ledamöter i styrelsen. Anders G Carlberg och Jan Svensson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Olle Nordström.

Joakim Rosengren är född 1960 och är VD och Koncernchef på DeLaval International AB. Tidigare har han bland annat haft ledande befattningar inom Tetra Pak-koncernen, senast som VD på Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packaging Material. Joakim är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Hjertonsson är född 1968 och är tillträdande VD och Koncernchef på Investment AB Latour (publ), 1 september 2019. Johan har tidigare erfarenhet som VD och Koncernchef på AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt i olika ledande befattningar inom produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux-koncernen. Han är utbildad civilekonom på Lunds Universitet.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: Gustaf Douglas, ordförande (huvudaktieägare), Fredrik Palmstierna (familj och bolag), Olle Nordström, (Skirner AB) och Göran Espelund (Lannebo fonder).

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 7 maj 2019 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.latour.se i samband med att kallelsen offentliggörs.

Göteborg, 28 mars 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

Kommentera

Tema av Anders Norén