Kinnevik, Pressmeddelande

Q1 PR KINV | Cristina Stenbeck

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Mario Queiroz ställer inte upp för omval 2019 och valberedningen föreslår två nya ledamöter till Kinneviks styrelse

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget informerats om att Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Mario Queiroz har beslutat att inte ställa upp för omval till Kinneviks styrelse vid årsstämman 2019, och att valberedningen kommer att föreslå Susanna Campbell och Brian McBride till nya styrelseledamöter.


James Anderson, ledamot i valberedningen, kommenterade:
”På alla aktieägares vägnar, det här är en stund för reflektion över det enastående engagemang, energi och ledarskap som Cristina har bidragit med de senaste 16 åren. Hennes vilja att ta ansvar från en ung ålder har varit remarkabel, och de många framgångar som bolaget har haft under hennes ledarskap är beundransvärda. Vi är trygga i att Cristinas tankar och ambitioner, och hennes stöd som största aktieägare, kommer att fortsätta vara djupt fördelaktiga för Kinnevik och dess nu etablerade ledningsgrupp, och för vårt arbete i valberedningen.”

Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade:
“Valberedningen är nöjda med att kunna föreslå valen av Susanna Campbell och Brian McBride. Susanna för med sig erfarenhet från privata investeringar i olika stadier inom sektorer såsom e-handel, hälsa och TMT. Susanna har även tackat ja till att vara ordförande för styrelsens ersättningsutskott och medlem i styrelsens revisionsutskott. I Brian McBride kommer Kinnevik få en styrelseledamot med en exceptionell operationell bakgrund inom e-handel och TMT, med erfarenhet från bolag såsom ASOS, Amazon och T-Mobile. Styrelsen ser fram emot att dra nytta av Brians insikter som han samlat på sig under sin framstående karriär.”

Cristina Stenbeck fortsatte:
“Susanna kommer ersätta Erik Mitteregger, som valdes in i Kinneviks styrelse redan under 2004. Under sina 15 år i styrelsen har Erik konsekvent stått för värdeskapande för samtliga aktieägare, ett systematiskt frigörande av kapital genom konsolidering, och omallokering av kapital till tillväxtbolag. I en snabbrörlig omvärld har han drivit viktiga strategiska initiativ som har kommit att definiera Kinnevik under dessa händelserika år. Även Mario Queiroz har efter tre år i Kinneviks styrelse valt att avböja omval. Mario har sedan han anslöt till styrelsen bidragit med värdefulla perspektiv på vikten av produktfokus och teknologiska plattformar inom Kinneviks portföljbolag. För detta är jag en av många som tackar dem.”

LÄNK TILL HELA PRESSMEDDELANDET

PS: Hela hemsidan kraschade när nyheten släpptes

“Svårt för valberedningens ordförande att föreslå sig själv men fasiken vad ont det gör att Cristina lämnar. Stort grattis till Susanna, vilken revansch, jag behåller mina aktier”, Toplina @irtalks.se

Kommentera

Tema av Anders Norén