Investor, Pressmeddelande

Q1 PR INVE | Ronnie Leten ordförande Piab

2019-02-08 08:17

Ronnie Leten har valts till ny ordförande i Piab, ett dotterföretag inom Patricia Industries, efter Anders Jonsson från och med den 11 februari 2019. Ronnie Leten är för närvarande ordförande i Ericsson och Epiroc och styrelseledamot i SKF. Han kommer att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i IPCO.

Kommentera

Tema av Anders Norén