Investor, Pressmeddelande

Q1 PR INVE | Optioner till ordförande

Erbjudande till styrelseordföranden i Investors noterade kärninvesteringar om att delta i 5-årigt optionsprogram

”Styrelsens ordförande har en särskilt viktig roll för ett framgångsrikt styrelsearbete. Som en långsiktig och engagerad ägare vill vi skapa ytterligare incitament för styrelserna att agera och fatta beslut i enlighet med vad som långsiktigt bäst gynnar bolagen och därmed dess aktieägare. Vi tror på personligt finansiellt åtagande och vill därför att styrelseledamöter ska bygga upp ett eget ägande under en femårsperiod motsvarande minst ett års bruttoarvode. Detta erbjudande ersätter inte denna strävan.”

JOhan Forssell, VD Investor

2019-01-24 Investor AB har för avsikt att erbjuda styrelseordföranden i bolag som ingår i Investors noterade kärninvesteringar möjlighet att förvärva köpoptioner som löper på 5 år. I vissa fall har Investor inlett diskussion med andra stora ägare huruvida de också vill ingå ett optionsavtal med bolagens ordförande.

Erbjudandet är frivilligt, innebär ett lösenpris om 110 procent av aktiekursen och deltagaren kan investera två till fem miljoner kronor. Priset för optionerna är satta enligt marknadsmässiga villkor och en oberoende tredjepartsvärdering kommer att genomföras.

Investors koncernchef och vd Johan Forssell kommenterar: ”Styrelsens ordförande har en särskilt viktig roll för ett framgångsrikt styrelsearbete. Som en långsiktig och engagerad ägare vill vi skapa ytterligare incitament för styrelserna att agera och fatta beslut i enlighet med vad som långsiktigt bäst gynnar bolagen och därmed dess aktieägare. Vi tror på personligt finansiellt åtagande och vill därför att styrelseledamöter ska bygga upp ett eget ägande under en femårsperiod motsvarande minst ett års bruttoarvode. Detta erbjudande ersätter inte denna strävan.”

Avsikten är att rikta erbjudandet under det första kvartalet 2019. Erbjudandet kommer inte att omfatta börsbolag där Jacob Wallenberg eller Marcus Wallenberg är styrelseordförande. Investor kommer att kommunicera vilka ordföranden som tackar ja till erbjudandet samt till vilket pris.

LÄNK TILL PRESSMEDDELANDE

Nästa steg, generationsväxling? Intressant timing och ska bli intressant att se hur dynamiken i styrelser ändras när andra bolag följer efter. Det är bara att hoppas att nästa steg är optioner till alla styrelseledamöter.

EARNA

Kommentera

Tema av Anders Norén