Investor, Pressmeddelande

Q1 PR INVE | Ökar till 23% i EQT

Ett steg närmare börsen och nytt noterat kärninnehav för Investor. Nu kommer EQTs storhet att synliggöras. Partners ökar sin samhällsaktivitet på den lokala marknaden, nu senast pay-back från Jan Ståhlberg, fd EQT Partner till Handelshögskolan nya fondsatsningen. We like!

Läskigt, men vi köper lite mer. earna

Investor AB har ökat ägandet i EQT AB till 23 procent efter regulatoriskt godkännande

2019-04-05 10:00

Som tidigare kommunicerats av EQT och i Investors bokslutskommuniké 2018 utvärderar EQT olika alternativ för att stärka sin balansräkning. Som en del av denna utvärdering tas ett antal steg för att renodla ägarstrukturen i EQT AB.

Investor stödjer de steg som tas av EQT. Ett led i detta är att Investor efter att först ha erhållit regulatoriskt godkännande, har ökat sitt ägande i EQT AB från 19 till cirka 23 procent. Investor kommer att fortsätta att vara en långsiktig aktieägare i EQT AB.

Mer information om EQT:
Såsom EQT har publicerat på sin webbsida, har man sedan starten tagit in 61 Mdr euro i kapital i 29 fonder. För närvarande uppgår de förvaltade tillgångarna till cirka 40 Mdr euro. Under 2018 genererade EQT AB cirka 400 MEUR i intäkter och de förvaltade tillgångarna uppgick till i genomsnitt 30 Mdr euro. När renodlingen av EQT:s ägarstruktur slutförts kommer EQT AB erhålla 100 procent av förvaltningsavgifterna från fonderna och ha rätt till cirka 1/3 av vinstdelningen i de senast lanserade fonderna och i framtida fonder. EQT AB:s andel av vinstdelningen kommer att vara lägre för äldre fonder. Läs mer om EQT på www.eqtpartners.com/About-EQT/Fast-facts/.

Kommentera

Tema av Anders Norén