Investor, Pressmeddelande

Q1 PR INVE | Electrolux knoppar av

Efter att uppdelningen genomförts kommer båda företagen att tillhöra Investors noterade kärninvesteringar

johan forssell, vd investor

2019-02-01 Såsom tillkännagavs igår har Electrolux styrelse initierat en process för att föreslå aktieägarna att besluta om att separera verksamheten Professionella Produkter i ett nytt bolag som ska delas ut till aktieägarna i AB Electrolux under 2020. Som största ägare i Electrolux stödjer Investor detta förslag.

“Vår uppfattning är att den avsedda uppdelningen medför ytterligare fokus och adderar kundvärde för såväl Electrolux kärnverksamhet i konsumentsegmentet som inom dess professionella segment. En uppdelning kommer att skapa två starka plattformar med goda utsikter för lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Efter att uppdelningen genomförts kommer båda företagen att tillhöra Investors noterade kärninvesteringar”, kommenterar Investors vd och koncernchef Johan Forssell.

Investor är Electrolux största ägare med 16,4 procent av kapitalet och 28,3 procent av rösterna.

LÄNK TILL HELA PRESSMEDDELANDET

Kommentera

Tema av Anders Norén