Finansiella rapporter, Kinnevik

Q1 19 KINV | En betydande återhämtning

Makrosignaler och trender

  • Omvärdering av e-handelsbolag inom mode

Med Cristina vid rodret i Zalandos styrelse kommer hon stötta bolaget i dess arbete med att leverera på sin
ambitiösa vision och säkerställa att styrelsen behåller fokus
på långsiktigt värdeskapande genom effektiv kapitalallokering, fortsatt kreativitet och innovation, byggandet av djupa
partnerskap samt investeringar i Zalandos plattformstrategi.

Georgi ganev, vd kinnevik

Portföljbolag som kommenteras

  • Zalando och Cristinas come back
  • Millicom gör sitt största förvärv genom tiderna – i centralamerika
  • Tele2 – synergieffekter Comhem och korsförsöljning mellan mobilabonnenter och fasta abonnenter

Börsnoterade innehav

Zalando, Millicom, Tele2, Qliro,

HELA VD-ORDET

Kära aktieägare,
Det första kvartalet kännetecknades av stabil operationell utveckling i våra portföljbolag och en betydande
återhämtning i Kinneviks substansvärde. Zalando kommunicerade sin ambitiösa plan att bli ”the starting point
for fashion” i Europa, och Millicom genomförde ett stort förvärv i Centralamerika, ett av de största i bolagets
historia. I linje med vår strategi att accelerera vår privata portfölj och satsa på de bolag där vi ser en tydlig
potential investerade vi 0,9 Mdkr i MatHem och gjorde tilläggsinvesteringar i två av de nordiska bolagen som
tillkom till vår portfölj under det förra året – Budbee och, i april, Kolonial.

RESULTAT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET
Kinneviks substansvärde ökade med 20% till 84,3 Mdkr eller
306 kronor per aktie under det första kvartalet, främst drivet
av den starka återhämtningen i Zalandos aktiekurs, något
som tillsammans med en generell positiv omvärdering av
e-handelsbolag inom mode under kvartalet bidrog till en
uppjustering av värdet av Global Fashion Group. Dessutom
har Tele2 fortsatt sin stabila utveckling då transaktionen i
Nederländerna slutförts och bolaget reviderat sina synergiestimat i relation till sammanslagningen med Com Hem.
Värdet av vår onoterade portfölj ökade till 14,2 Mdkr, där det
verkliga värdet av Global Fashion Group påverkades positivt
av stark försäljningstillväxt, förbättrad lönsamhet och en
återhämtning i GFGs noterade jämförelsebolag.
“THE STARTING POINT FOR FASHION”
Zalando presenterade sina resultat för helåret 2018 i slutet
av februari och höll i samband med detta en kapitalmarknadsdag för att presentera sina strategiska prioriteringar. Det
var glädjande att se bolaget gemomföra en stark comeback
under det fjärde kvartalet, med omsättningstillväxt om 25%
och en EBIT-marginal om 7%.
Zalandos ledning har ett tydligt mål: att bli ”the starting point
for fashion” och därigenom växa bruttoförsäljningsvärdet till
20 MdEUR till 2023/24. För att lyckas med detta avser Zalando
fördjupa samarbetet med sina kunder genom att skräddarsy
sitt erbjudande samt fokusera på att bygga en ännu bättre
tjänst för de mest lojala kunderna. Bolaget tydliggjorde också
sina ambitioner med partnerprogrammet, där varumärken
kan sälja direkt till konsumenter via Zalandos plattform. Partnerprogrammet omfattade 250 partners under 2018, och
motsvarade ungefär 10% av bruttoförsäljningsvärdet. Zalando
avser öka denna andel till 40% innan 2023/24.
Zalando meddelade även att Cristina Stenbeck föreslagits
återvända som styrelseordförande vid årsstämman i maj –
strålande nyheter för såväl Zalando som Kinnevik samt våra
aktieägare. Med Cristina vid rodret i Zalandos styrelse kommer hon stötta bolaget i dess arbete med att leverera på sin
ambitiösa vision och säkerställa att styrelsen behåller fokus
på långsiktigt värdeskapande genom effektiv kapitalallokering, fortsatt kreativitet och innovation, byggandet av djupa
partnerskap samt investeringar i Zalandos plattformstrategi.
KOPPLA UPP KONSUMENTER
I NORDEN OCH I LATINAMERIKA
Både Millicom och Tele2 tar vara på den evigt ökande efterfrågan på data och uppkoppling genom sina konkurrenskraftiga
fasta och mobila erbjudanden. I linje med detta tillkännagav Millicom under kvartalet ett av de största förvärven i dess
historia, då man förvärvade ledande tillgångar i Panama,
Costa Rica och Nicaragua och nu erbjuder såväl fasta som
mobila tjänster i samtliga nio latinamerikanska marknader.
Tele2 växte underliggande EBITDA med 8 procent, drivet av
synergieffekter från fusionen med Com Hem, och började
korsförsälja tjänster mellan de mobila och fasta kundbaserna.
INVESTERINGAR I DEN PRIVATA PORTFÖLJEN
Under förra året investerade vi i tio nya bolag i våra fokussektorer och under det första kvartalet tillkom MatHem där
vi investerade 0,9 Mdkr.
Vår ambition är att aktivt stötta våra portföljbolag och över
tid öka vår ägarandel i takt med att de växer och bevisar sin
förmåga. I linje med denna strategi har vi investerat ytterligare
kapital i två av våra nordiska bolag, Budbee och Kolonial.
Sedan vår första investering har Budbee tredubblat antalet
leveranser i Sverige och expanderat till Finland och Danmark.
Budbee avser använda det nya kapitalet till fortsatt geografsk
expansion, denna gång till Nederländerna, och vi ser fram
emot att fortsatt stötta Budbee på deras spännande resa.
Vår investering i Kolonial görs med stöd i bolagets mycket
stora framsteg sedan vår initiala investering för nio månader
sedan. Kolonial har på ett lyckat sätt slutfört installationen av
sin egenutvecklade lagerlösning och är på en tydlig tillväxtbana. Vi ser fortsatt en stor marknadspotential och har en
stark tilltro till Kolonials förmåga att fånga denna uppsida.
BALANSRÄKNING OCH
ERSÄTTNING TILL AKTIEÄGARNA
Vi avslutar kvartalet med en nettoskuld om 4,0 Mdkr, vilket
motsvarar en belåningsgrad om 4,5% av portföljvärdet, väl
inom vårt tak för belåningsgraden. Styrelsen har rekommenderat en utdelning om 8,25 kr per aktie, vilket kommer att
beslutas om på årsstämman den 6 maj. Utdelningen kommer
betalas ut i två omgångar, i maj och november, och den första
delen förväntas betalas ut omkring 14 maj 2019.
AVSLUTANDE KOMMENTAR
Med ett långsiktigt perspektiv och en investeringsstrategi
som stödjs av en stark tilltro till våra portföljbolag och entreprenörerna som leder dem, var det glädjande att det första
kvartalet kännetecknades av stabil utveckling i våra portföljbolag. Jag ser fram emot att fortsätta leverera på vår strategi,
och jag hoppas få chansen att träffa många av er den 6 maj
på vår årsstämma i Stockholm, då jag kommer att berätta mer
om hur vi tänker skapa långsiktigt aktieägarvärde framöver.
Georgi Ganev
Verkställande direktör

LÄNK TILL HELA DELÅRSRAPPORTEN

Kommentera

Tema av Anders Norén